ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Jitka Tutterová

Informace pro spotřebitele

Naše advokátní kancelář tímto na základě § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje své klienty - spotřebitele o možnosti požádat Českou advokátní komoru o mimosoudní řešení sporů, jež mohou vzniknout z uzavřených smluv o poskytování právních služeb.

Kontakt a další informace lze nalézt na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz. Tato možnost se nevztahuje na smlouvy o poskytování právních služeb uzavírané s podnikatelskými subjekty.

 

Ječná 1, 120 00, Praha 2, tel.: 224 919 160, fax: 224 918 890,
email: tutterovaj@aktutterova.cz

developed by praguematics.com | photo by karelsanda.cz