ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Jitka Tutterová

Profil kanceláře

Svoji činnost zahájila Advokátní kancelář JUDr. Jitky Tutterové již v roce 1991, tehdy ještě jako komerční právní kancelář. Oddaností profesionální dokonalosti a vysokému standardu služeb si za uplynulých více jak dvacet let získala důvěru a věrnost řady klientů.

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v celé šíři právního řádu České republiky na vysoké odborné úrovni ve všech oblastech se znalostí platného práva, soudní judikatury, ekonomických a obchodních souvislostí.

Od počátku se specializujeme především na oblasti práva související s podnikatelskou činností.

Praxe naší kanceláře zahrnuje široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí obchodního práva korporátního, konkursního, směnečného, šekového práva, práva z oblasti cenných papírů a práv duševního vlastnictví. To umožňuje poskytovat našim klientům úplné a koordinované právní poradenství, včetně právního zastoupení před příslušnými orgány ve všech záležitostech týkajících se života obchodních společností od jejich založení až po případný zánik.

Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.
Johann Wolfgang von Goethe

Na profesionální úrovni poskytujeme samozřejmě též právní služby včetně poradenství a převzetí právního zastoupení občanům a právnickým osobám i v dalších oblastech práva.

Nabízíme poskytnutí právních služeb od jednorázových konzultací až po komplexní dlouhodobý servis, jakož i outsourcing právních služeb, zpracování právního due diligence společnosti nebo provedení specializovaných právních šetření zaměřených na klientem určené právní oblasti právních vztahů. Na základě požadavků klienta poskytujeme právní služby též v jeho sídle. V případě sporů, kterým se však veškerou svou činností snažíme předcházet, zastupujeme klienty v soudním a rozhodčím řízení.

Díky externím spolupracovníkům zajišťujeme pro naše klienty informace, konzultace a zpracování odborných posudků i v úzce specifických oblastech, což přispívá k poskytování komplexních služeb dle přání klientů a k pružné reakci na vzniklé problémy.

Dle zákona o advokacii jsme oprávněni poskytovat právní služby v oblasti českého a evropského práva a v rámci této činnosti jsme také nad rámec zákonného pojištěni připojištěni s přihlédnutím k významu námi poskytované činnosti. Našimi klienty jsou české i zahraniční právnické osoby, podnikatelé a občané. Právní služby poskytujeme v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce.

 

Ječná 1, 120 00, Praha 2, tel.: 224 919 160, fax: 224 918 890,
email: tutterovaj@aktutterova.cz

developed by praguematics.com | photo by karelsanda.cz