ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Jitka Tutterová

Cena právních služeb

Ceny právních služeb poskytovaných advokátní kanceláří jsou smluvní a záleží na individuální dohodě mezi advokátem a klientem. Smluvní ceny se určují zejména podle počtu úkonů provedených ve věci nebo hodinovou sazbou. S obchodními společnostmi uzavírá advokátní kancelář při poskytování služeb v delším časové období smlouvy o poskytování právní pomoci za sjednanou paušální měsíční sazbu.

Žij tak, aby mohli žít i ostatní

Podpůrně se ceny řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v aktuálním znění, který je zde ke stažení (DOC/ODT/PDF).

K cenám právních služeb účtujeme DPH ve výši dle platných právních předpisů.

 

Ječná 1, 120 00, Praha 2, tel.: 224 919 160, fax: 224 918 890,
email: tutterovaj@aktutterova.cz

developed by praguematics.com | photo by karelsanda.cz