ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Jitka Tutterová

Vítáme Vás na našich stránkách

Rádi bychom Vás seznámili se službami, které poskytujeme.

Praxe naší advokátní kanceláře zahrnuje široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí, což jí umožňuje poskytovat klientům úplné a koordinované právní poradenství ve všech záležitostech týkajících se práva obchodního, korporátního, konkursního, směnečného, šekového, občanského a dalších právních oblastí, přičemž veškeré právní služby jsou poskytovány s vysoce profesionálním standardem.

Rovněž poskytujeme služby ověření pravosti podpisu a advokátní úschovu peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta.

JUDr. Jitka Tutterová je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Poskytujeme kompletní právní servis

 

Ječná 1, 120 00, Praha 2, tel.: 224 919 160, fax: 224 918 890,
email: tutterovaj@aktutterova.cz

developed by praguematics.com | photo by karelsanda.cz